Pravila o zaštiti privatnosti

Voditelj obrade

Ova Pravilima o zaštiti privatnosti odnose se na zaštitu povjerljivost osobnih podataka koji se prikupljaju prilikom registracije Korisnika na mrežnu stranicu moments.hr (dalje u tekstu: Mrežna stranica) u svrhu kupovine Proizvoda oglašenih na istoj odnosno za potrebe primanja obavijesti o proizvodima, uslugama i akcijama, kao i podataka koji se prikupljaju prilikom pristupanju sadržaju Mrežne stranice od strane neregistriranog Korisnika (zajedno dalje u tekstu: Ispitanici).

Ova Pravila o zaštiti privatnosti su sastavni dio Općih uvjeta poslovanja.

Ovim Pravilima o zaštiti privatnosti regulirano je na koji način MOMENTS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB 65494497517, e-mail adresa: kontakt@moments.hr (dalje u tekstu: MOMENTS) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika.

MOMENTS d.o.o. se pridržava važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti Ispitanika osobito Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredbe o zaštiti osobnih podataka).

Upućuju se Ispitanici da pročitaju ova Pravila o zaštiti privatnosti kako bi razumjeli koje vrste podatke MOMENTS prikuplja i obrađuje, u koju svrhe, temeljem koje pravne osnove, koje su kategorije primatelja osobnih podataka, razdoblje pohrane podataka, eventualni prijenos u druge zemlje, na koji način MOMENTS regulira zaštitu privatnosti osoba mlađih od 16 godine, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Ispitanika vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje ili ograničenje obrade te pravo na prigovor. 

Ukoliko se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti, nemojte koristiti Mrežnu stranicu i/ili nam nemojte davati bilo kakve osobne podatke u svrhu registracije za potrebe kupovine Proizvoda oglašenih na istoj odnosno za potrebe primanja obavijesti o proizvodima i akcijama MOMENTS-a i/ili bilo koje druge svrhe.

Vrste osobnih podataka koje MOMENTS prikuplja i obrađuje

Prilikom registracije Korisnika na Mrežnu stranicu u svrhu kupovine Proizvoda oglašenih na istoj MOMENTS će od Korisnika zatražiti unos određenih osobnih podataka, kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj mobitela, datum rođenja, korisničko ime i lozinka.  

Prilikom registracije Korisnika u svrhu primanja obavijesti o proizvodima, uslugama i akcijama MOMENTS će od Korisnika zatražiti unos određenih osobnih podataka: e-mail adresu.

Ukoliko se Korisnik registrira za svrhe iz prethodnog stavka MOMENTS će Korisniku dostavljati informacije vezane za proizvode, usluge i akcije putem e-maila ili na drugi prikladan način elektronske komunikacije (npr. SMS) itd. Registracija za navedene svrhe može biti povezana s korištenjem osobnih podataka kako bi se pripremili personalizirani oglasi vezani za proizvode i usluge koje će MOMENTS učiniti dostupnim Korisniku putem e-maila, SMS-a, ili drugog elektroničkog medija, ili medija treće osobe.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, osim za određene podatke koji se automatski prikupljaju putem informacijskih sustava i programa što može uključivati IP adresu, datum i vrijeme pristupa na mrežnu stranicu, informacije o softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite, kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Ukoliko Ispitanici ne pruže tražene obavezne podatke za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće im biti omogućeno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti provediva. 

Svrha obrade osobnih podataka

MOMENTS prikuplja i obrađuje osobne podatke Ispitanika u sljedeće svrhe:

 • komunikacije s Ispitanicima
 • realizacije ugovora o kupoprodaji proizvoda uključujući i dostavu proizvoda Kupcu
 • eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora
 • slanja obavijesti o proizvodima, uslugama i akcijama
 • pridržavanje zakonske obveze kojoj MOMENTS podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom)

Pravna osnova obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u svrhe komunikacije s Ispitanicima potrebna je da MOMENTS odgovori na pitanja i komentare Ispitanika, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti MOMENTS da odgovori na zahtjeve Ispitanika.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ovih Pravila o zaštiti privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda oglašenih na Mrežnoj stranici te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje potrebne za izvršenja sklopljenog ugovora o kupoprodaji kojem je Potrošač stranka, uključujući i dostavu proizvoda.

Korisnik koji se registrira za primanje obavijesti o proizvodima, uslugama i akcijama unosom svojih podataka na Mrežnoj stranici daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku slanjem obavijesti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka  privacy@moments.hr, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Kategorije primatelja osobnih podataka

Osobni podaci Ispitanika mogu biti otkriveni isključivo u vezi s svrhama iz ovih Pravila privatnosti i to:

 1. u svrhe realizacije Ugovora o kupoprodaji proizvoda pružateljima usluga logističkih, prijevoznih i dostavnih usluga te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga dostavnih usluga može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa, dokaza punoljetnosti u slučaju isporuke alkoholnih proizvoda  i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
 2. osobama ovlaštenima od MOMENTS za obradu osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti i to u mjeri nužnoj za poslove potrebe (zaposlenici MOMENTS-a)
 3. trećim pružateljima usluga koji su imenovani kao Izvršitelji obrade ( kao što su pružatelji IT usluga, vanjski računovodstveni servis)
 4. te pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija prilikom online kupovine
 5. nadležnim tijelima, kada je to dopušteno u skladu s primjenjivim zakonima
 6. poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Sigurnost online plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica

Pri plaćanju na našoj Mrežnoj stranici koristi se  CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost kartičnih podataka Korisnika već od trenutka kada ih registrirani Korisnik upiše u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od web preglednika registriranog Korisnika do banke koja je izdala Korisniku karticu. MOMENTS nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o platnoj kartici registriranog Korisnika. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka registriranog Korisnika uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet registriranog Korisnika pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info d.o.o. Zagreb,  Buzinski prilaz 10 kao pružatelj usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Osjetljivi podaci registriranog Korisnika u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

MOMENTS pohranjuje osobne podatke Kupaca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

MOMENTS pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima, uslugama i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka  povlačenje privole.

Zaštita privatnosti osoba mlađih od šesnaest godina

MOMENTS ne prikuplja osobne podatke od osoba mlađih od šesnaest godina. Osobe mlađe od šesnaest godina trebaju imati pristanak roditelja i/ili skrbnika prije davanja bilo kakvih osobnih podataka. Ako MOMENTS utvrdi da je Korisnik ispod ove dobi, neće moći koristiti niti zadržavati njegove osobne podatke bez privole njezinih roditelja i/ili skrbnika. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje osobnih podataka svojeg djeteta ako kontaktira MOMENTS na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka privacy@moments.hr (molimo navedite djetetovo ime, adresu i email adresu).

Prava Ispitanika

MOMENTS obavještava Ispitanike da imaju pravo zatražiti od MOMENTS pristup, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, da imaju pravo na ograničenje obrade u vezi s njihovim osobnim podacima, prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade te da imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb). Također Ispitanici imaju pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su njihovi osobni podaci otkriveni ili će bit otkriveni.

Ispitanik može podnijeti zahtjev MOMENTS-u za korištenje svojih prava na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka privacy@moments.hr uz jasnu naznaku zahtjeva.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka 

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između uređaja Ispitanika i MOMENTS odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka MOMENTS shvaća ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako MOMENTS provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s mrežne stranice moments.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Poveznice na druge stranice

Mrežna stranica može sadržavati poveznice na druge mrežne stranice koje nisu u vlasništvu, niti su upravljane od strane MOMENTS. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Mrežnoj stranici, osim ako nije drugačije navedeno, MOMENTS nije povezano s tim mrežnim stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima i/ili uslugama i pravilima privatnosti.

Izmjena Pravila o privatnosti 

MOMENTS pridržava pravo izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a koje izmjene će bit objavljene na ovoj Mrežnoj stranici. Izmjena Pravila o zaštiti privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Mrežnoj stranici. Nastavak korištenja Mrežne stranice od strane Ispitanika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da isti potvrđuju i prihvaćaju izmijenjena Pravila o zaštiti privatnosti.

Mjerodavno pravo/nadležnost

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo uz nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj.

Promjena vlasništva

U slučaju promjene osnivača/članova društva MOMENTS d.o.o., osobni i neosobni podaci koji su prikupljeni mogu se prenijeti na nove osnivače/članove društva. Također, ako u slučaju protiv MOMENTS d.o.o. bude pokrenut bilo kakav postupak reorganizacije, takvi se podaci mogu prenijeti trećim stranama.

Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila o zaštiti privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Kontakt informacije

U slučaju bilo kakvih pitanja i/ili komentara u vezi s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili u slučaju korištenja prava utvrđenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti Ispitanici mogu kontaktirat MOMENTS na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka privacy@moments.hr.

MOMENTS d.o.o.