ZAMJENE

U slučaju da Kupac nije zadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom potrebno je kontaktirati MOMENTS d.o.o. putem elektroničke pošte na adresu [email protected] u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda te se MOMENTS d.o.o. obvezuje odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Ovisno o nezadovoljstvu/prigovoru Kupca, MOMENTS d.o.o. će poslati informaciju:

  • može li se proizvod zamijeniti za novi
  • može li se za proizvod vratiti novac
  • te drugim informacijama vezano za nezadovoljstvo Kupca

Ukoliko Kupac utvrdi da mu je isporučen proizvod koji nije naručen, proizvod kojemu je istekao rok trajanja i/ili proizvod s nedostatkom MOMENTS d.o.o. se obvezuje zamijeniti proizvod o vlastitom trošku ili ako to nije moguće ili nije moguće razumnom roku MOMENTS d.o.o. će izvršiti povrat uplaćenog iznosa Kupcu.

Proizvodi će biti zapakirani da se prilikom dostave izbjegne bilo kakvo oštećenje. Ukoliko prilikom preuzimanja proizvoda Kupac utvrdi da je ambalaža oštećena, MOMENTS d.o.o. obavještava Kupca da ne preuzima proizvod, nego da dostavljaču skrene pažnju na oštećenje ambalaže i zatraži da proizvod vrati MOMENTS d.o.o. U tom slučaju MOMENTS d.o.o. će zamijeniti oštećen proizvod o vlastitom trošku ili ako to nije moguće ili nije moguće u razumnom roku izvršit će povrat uplaćenog iznosa Kupcu.

U slučajevima zamjene ili povrata, a nakon dogovora s Potrošačem, MOMENTS d.o.o. će na adresu Potrošača organizirati dostavnu službu koja će preuzeti proizvod te ga dostaviti na adresu skladišta MOMENTS d.o.o., Kovinska cesta 1, 10000 Zagreb. Kada proizvod stigne na adresu skladišta MOMENTS d.o.o. će Potrošaču poslati obavijest o slanju zamjenskog proizvoda ili povratu novca. Slanje zamjenskog proizvoda ili povrat novca MOMENTS d.o.o. će izvršiti najkasnije u roku 14 dana s time da će povrat novca biti izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu. U suprotnom možete nas kontaktirati na adresu elektroničke pošte [email protected].

Ukoliko Kupac ne prijavi oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je Potrošač preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Ukoliko oštećenje na proizvodu Kupac utvrdi nakon skidanja ambalaže, potrebno je sačuvati originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirati MOMENTS d.o.o. na adresu elektroničke pošte [email protected].

POVRATI

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti MOMENTS d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave kojim Potrošač izražava svoju volju da raskida ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na OVDJE.

Potrošač može obrazac za jednostrani raskid ugovora ili izjavu poslati putem pošte na adresu sjedišta MOMENTS d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte [email protected] u kojoj će Potrošač navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora MOMENTS d.o.o. će dostavit Potrošaču, bez odgađanja, na elektroničku poštu ukoliko je obavijest o raskidu Potrošač poslao elektroničkom poštom.

Ako Potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, MOMENTS d.o.o. će izvršiti povrat novca koji je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili potrošačevu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Po primitku potrošačeve odluke o jednostranom raskidu ugovora, a nakon dogovora s Potrošačem, MOMENTS d.o.o. će na adresu Potrošača organizirati dostavu koja će preuzeti proizvod te ga dostaviti na adresu skladišta MOMENTS d.o.o., Kovinska cesta 1, 10000 Zagreb. Troškove povrata proizvoda snosi MOMENTS d.o.o. Kada proizvod stigne na adresu skladišta, MOMENTS d.o.o. će Potrošaču poslati obavijest o povratu novaca. Povrat novca MOMENTS d.o.o. će izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana s time da će povrat novca biti izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Ukoliko se Potrošač ne bude pridržavao dogovorenog termina za preuzimanje proizvoda od strane dostavne službe  te dostavljač u dogovoreno vrijeme ne zatekne Potrošača, Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda te je u obvezi izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio MOMENTS d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. U tom slučaju MOMENTS d.o.o. j je dužan izvršiti povrat plaćenog na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu tek nakon što mu proizvod bude vraćen.

Proizvod koja se preuzima/vraća mora biti neoštećen, učinkovito zatvoren originalnim čepom kako bi se spriječilo izlijevanje sadržaja iz boce te zapakiran u originalnoj ambalaži, dostavljen zajedno s fiskalnim računom.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robe osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, pri čemu pojam robe ima jednako značenje pojmu proizvoda.

U slučaju da je robi rukovanjem Potrošača umanjena vrijednost, MOMENTS d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća Potrošaču.

U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe.

Potrošač će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

U slučaju da je proizvod koji se preuzima/vraća oštećen, da nije učinkovito zatvoren originalnim čepom uslijed čega može doći do izlijevanja sadržaja iz boce radi čega proizvod više nije za daljnju prodaju i/ili da nije zapakiran u originalnoj ambalaži MOMENTS d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takvog proizvoda.