INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

MOMENTS d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (dalje u tekstu: „MOMENTS“)

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod Tt-19/18970-3

 

MBS: 081177836

MB: 4934172

OIB: 65494497517

PDV ID: HR 65494497517

Osobe ovlaštene za zastupanje: Danijel Šarušić, direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Temeljni kapital HRK 20.000,00 / u cijelosti uplaćen u novcu

Račun otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR1323400091110952926, SWIFT:PBZGHR2X

Adresa elektroničke pošte (korisničke): [email protected]

Info telefon: +38513909554

Radno vrijeme službe za korisnike: Ponedjeljak-petak od 08:00 do 16:00. Subotom, nedjeljom, kao i  na dane državnih praznika i blagdana korisnička podrška nije dostupna.

UVODNE ODREDBE

MOMENTS objavljuje ove Uvjete putem ove Mrežne stranice te upućuje Korisnike da se obvezno upoznaju s ovim Uvjetima prije korištenja iste, a u svrhu dobivanja informacija o pojedinim proizvodima i/ili o kupnji pojedinih proizvoda oglašenih na istoj. Pristupanjem Mrežnoj stranice ili korištenjem usluge online kupovine proizvoda smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima, da ih u cijelosti razumiju te ih u cijelosti prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima MOMENTS ih upućuje da ne koriste Mrežnu stranicu.

Ovi Uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019; u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“), Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014, 32/19; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“) te za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe predmetnih zakona.

U smislu ovih Uvjeta pojedini pojmovi imaju niže navedeno značenje osim ukoliko nije drugačije određeno.

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Mrežna stranica je www.moments.hr.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa Mrežnoj stranici i/ili se koristi uslugom online kupovine te obuhvaća Kupce i Posjetitelje Mrežne stranice.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja korištenjem usluge online kupovine proizvoda putem Mrežne stranice registrira svoje osobne podatke, odabere barem jedan proizvod oglašen na istoj, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju te isplati kupoprodajnu cijenu. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba.

U svakom slučaju zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda fizičkim osobama mlađim od 18 godina.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa Mrežnoj stranici bez prethodne registracije.

Prodavatelj/Trgovac u smislu Zakona o zaštiti potrošača je društvo MOMENTS d.o.o. Zagreb 10000, Ulica grada Vukovara 284.

U smislu Zakona o zaštiti Potrošača, trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca

U smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prigovor u smislu Zakona o zaštiti potrošača znači pisani prigovor potrošača to jest – prigovor kojeg potrošač upućuje trgovcu  na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

Sredstva daljinske komunikacije u smislu Zakona o zaštiti potrošača su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor na daljinu je, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

 

OPĆE ODREDBE

MOMENTS je trgovačko društvo koje se između ostalog bavi pružanjem usluga informacijskog društva putem svoje Mrežne stranice.

Usluga informacijskog društva je, u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini, usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika.

Korisnik je suglasan da koristi Mrežnu stranicu na vlastitu odgovornost tako da MOMENTS ne jamči za posljedice koje mogu nastati korištenjem Mrežne stranice, za točnost ili opis bilo koje informacije, proizvoda ili usluge. Pravo korištenja Mrežne stranice se ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke i/ili pravne osobe niti je Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke i/ili pravne osobe. Bilo kakav gubitak i/ili oštećenje uzrokovano MOMENTS-u i/ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost Korisnika.

MOMENTS nije odgovoran za radnje trećih osoba.

Ukoliko dođe do prekida u izvršenju usluga od strane MOMENTS-a iz razloga koji su izvan utjecaja MOMENTS-a, Korisnik je suglasan da MOMENTS nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka te za bilo kakva potraživanja koja iz toga mogu proizaći.

MOMENTS ima pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, izmijeniti bilo koji dio ovih Uvjeta. Korištenje Mrežne stranice nakon objave izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja na istoj podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Materijali objavljeni na Mrežnoj stranici što uključuje tekstove, grafičke sadržaje, zaštitne znakove, slike, audio i video zapise, digitalni sadržaji, računalni programi i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na Mrežnoj stranici, zaštićeni autorskim i srodnim pravima, kao i drugim pravima intelektualnog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena. Korisnik ne smije kopirati, distribuirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično.

Stranica može sadržavati poveznice na druge mrežne stranice koje nisu u vlasništvu, niti su upravljane od strane MOMENTS-a. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, MOMENTS nije povezano s tim mrežnim stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima i/ili uslugama i pravilima privatnosti.

MOMENTS neće biti odgovoran za bilo koje vidove štete koji mogu nastati korištenjem ili zbog nemogućnosti korištenja Mrežne stranice.

Uz prethodno navedeno, MOMENTS neće biti odgovoran, za bilo koje pogreške, netočnosti, nepotpunosti ili druge manjkavosti u sadržaju informacija koje se nalaze na ovoj Mrežnoj stranici, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

MOMENTS zadržava pravo ukinuti korisnički račun Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje MOMENTS prema svojoj slobodnoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta.

Korisnik može svoje upite, sugestije i komentare poslati pisanim putem na adresu elektroničke pošte [email protected] MOMENTS će poslati pismeni odgovor e-mailom u zakonskom roku. Nije dozvoljeno slanje softverskih virusa te bilo kakvih oblika neželjene e-pošte (SPAM).

Moments je registrirani žig MOMENTS-a te su sva prava u odnosu na ovaj žig pridržana.


CIJENA

Prodavatelj se obvezuje vidljivo i čitko istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane maloprodajne cijene proizvoda su izražene su u hrvatskim kunama – HRK, s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) te povratnom naknadom od 0,50 HRK.

Moguće su greške u navođenju cijene. U tom slučaju Prodavatelj nije dužan isporučiti proizvod po cijeni proizvoda za koju Kupac zna ili je morao znati da je pogrešna, obzirom da je označena u puno manjem iznosu u odnosu na tržišnu cijenu za isti proizvod.

U cijenu nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja proizvoda.

Prodavatelj nastoji dati što točniji opis i sliku proizvoda. Prodavatelj ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode.

Godište na etiketi proizvoda može se razlikovati od godišta koje je trenutno dostupno i koje je navedeno u specifikaciji proizvoda na Mrežnoj stranici.


NAČINI PLAĆANJA

Naručene proizvode zajedno s troškovima dostave Kupac može platiti:

  • karticama
  • pouzećem
  • gotovinsko plaćanje (opća uplatnica, internet bankarstvo)
  • R1 za tvrtke (opća uplatnica, internet bankarstvo)

Originalni račun biti će dostavljen Kupcu s pošiljkom.

U cijenu proizvoda uračunat je PDV te povratna naknada od 0,50 HRK.

Plaćanje kreditnom karticom:

Naručene proizvode možete platiti i kreditnim karticama:

VISA, MasterCard i Maestro.

Obročno plaćanje:

Obročno plaćanje omogućeno je za iznose iznad 500 HRK Kupcima koji kupovinu obavljaju putem niže navedenih kartica:

VISA (do 12 rata)

MasterCard (do 12 rata)

Maestro (do 12 rata)

Plaćanje pouzećem: plaćanje se izvršava dostavnoj službi u trenutku dostave zajedno s troškom dostave.

Kod gotovinskog plaćanja podaci za uplatu su sljedeći: Moments d.o.o., Ulica grada Vukovara 284  10 000 Zagreb, IBAN: IBAN: HR1323400091110952926,  Poziv na broj: Redni broj Vaše kupnje.

Napomena za inozemne Kupce:

Izjava o konverziji

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama. Prilikom naplate kreditnom karticom, iznos se pretvara u kupčevu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

DOSTAVA I ROK ISPORUKE

Isporuku proizvoda vršimo putem dostavne službe na području cijele Republike Hrvatske.

Svi će proizvodi biti zapakirani tako da se izbjegne bilo kakvo oštećenje prilikom transporta.

Dostavu obavljamo u roku od najviše 7 radnih dana od dana kupnje.

Subote i nedjelje ne uračunavaju se u rok dostave.

Dostava se vrši isključivo radnim danom od 08:00-16:00 sati.

U slučaju izvanrednih situacija (poteškoće u prometu, vremenske nepogode, povećan broj pošiljaka,…) vrijeme dostave može biti dulje od navedenog.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih prijaviti dostavljaču koji je dostavio proizvod, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Detaljnije pogledati u Zamjene i povrati proizvoda-Zamjene.

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Svaki Kupac je dužan na upit dostavljača predočiti dokument kojim dokazuje svoju punoljetnost.

Kupac je dužan nakon isteka roka od 2 (dva) dana od termina najavljene isporuke obavijestiti Prodavatelja o ne isporuci pošiljke, kako bi Prodavatelj mogao utvrditi razlog i poduzeti radnje u otklanjanju greške u isporuci.

TROŠKOVI DOSTAVE

Trošak dostave za sve narudžbe u iznosu manjem od 300,00 HRK određen je u paušalnom iznosu od 45,00 HRK (s uključenim PDV-om).

Dostava za narudžbe u iznosu većem od 300,00 HRK je besplatna.

ONLINE KUPOVINA – TRENUTAK ZAKLJUČIVANJA UGOVORA NA DALJINU

Ovi Uvjeti su sastavni dio zaključenog Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Ugovor se smatra zaključenim u trenutku kada je Kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe te se smatra ispunjenim u trenutku kad je Kupac platio kupoprodajnu cijenu za proizvod.

U slučaju da proizvod kojeg je Kupac platio iz nekog razloga Prodavatelj trenutačno nema na skladištu, Prodavatelj će izvršiti povrat novca Kupcu u roku 24 sata na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Po potrebi Prodavatelj će kontaktirati Kupca želi li da mu se pošalje ostatak narudžbe. Prodavatelj će nastojat dnevno ažurirati ponudu proizvoda.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima.

Materijalni nedostatak postoji:

-ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

-ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

-ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

-kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

-ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Prethodna odredba se ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Prodavatelj je dužan Potrošaču omogućiti podnošenje Prigovora kojim Potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge.

Potrošač može podnijeti Prigovor u pisanom obliku te će mu bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog Prigovora.

Prigovor se može podnijeti putem pošte na adresu MOMENTS d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected].

Na zaprimljeni prigovor Prodavatelj će dostavit pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave kojim Potrošač izražava svoju volju da raskida ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na OVDJE.

Potrošač može obrazac za jednostrani raskid ugovora ili izjavu poslati putem pošte na adresu sjedišta Prodavatelja  MOMENTS d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte [email protected]  u kojoj će Potrošač navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostavit Potrošaču bez odgađanja, na elektroničku poštu ukoliko je obavijest o raskidu Potrošač poslao elektroničkom poštom.

Ako Potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Potrošača, uključujući i troškove isporuke bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili potrošačevu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Po primitku potrošačeve odluke o jednostranom raskidu ugovora, a nakon dogovora s Potrošačem, Prodavatelj će na adresu Potrošača organizirati dostavu koja će preuzeti proizvod te ga dostaviti na adresu skladišta Prodavatelja, Kovinska cesta 1, 10000 Zagreb. Troškove povrata proizvoda snosi Prodavatelj. Kada proizvod stigne na adresu skladišta, Prodavatelj će Potrošaču poslati obavijest o povratu novaca. Povrat novca Prodavatelj će izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana s time da će povrat novca biti izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu.

Ukoliko se Potrošač ne bude pridržavao dogovorenog termina za preuzimanje proizvoda od strane dostavne službe  te dostavljač u dogovoreno vrijeme ne zatekne Potrošača, Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda te je u obvezi izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. U tom slučaju Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu tek nakon što mu proizvod bude vraćen.

Proizvod koja se preuzima/vraća mora biti neoštećen, učinkovito zatvoren originalnim čepom kako bi se spriječilo izlijevanje sadržaja iz boce te zapakiran u originalnoj ambalaži, dostavljen zajedno s fiskalnim računom .

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robe osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, pri čemu pojam robe ima jednako značenje pojmu proizvoda.

U slučaju da je robi rukovanjem Potrošača umanjena vrijednost, Prodavatelj ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća Potrošaču.

U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe.

Potrošač će biti obaviješten o iznosu za koji će povrat biti umanjen.

U slučaju da je proizvod koji se vraća oštećen, da nije učinkovito zatvoren originalnim čepom uslijed čega može doći do izlijevanja sadržaja iz boce radi čega proizvod više nije za daljnju prodaju i/ili da nije zapakiran u originalnoj ambalaži Prodavatelj nije obvezan prihvatiti povrat takvog proizvoda.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedeći slučajevima:

– ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– ako je predmet ugovora proizvod koja je izrađen po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– ako je predmet ugovora proizvod koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima

– ako je predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja

– ako je konzumirano više od pola proizvoda.

 

INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Regulativom Europske unije od 15. veljače. 2016. godine sporove vezane uz online kupnju diljem cijele EU moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem poveznice:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Europskom platformom Potrošač se može koristiti kako bi pronašao brže i jednostavnije rješenje za svoj problem u vezi s kupnjom, izravno razgovarao s Prodavateljem o svojem problemu te je prigovor moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sve sporove Prodavatelj i Potrošač će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

MOMENTS d.o.o.